Would you like to add an event to this list? Simply register your event using this form.

 

Plannen voor CO2 reductie - 2030 is nu!

26ac0ae7cc412c81730ca7ecf0ceb707
Category
Study days
Date
2021-06-02 14:00 - 17:00
Venue
Online

Inleiding

Een van dé uitdagingen voor onze maatschappij is om de klimaatverandering aan te pakken door het verminderen van de antropogene uitstoot van broeikasgassen. Deze studiemiddag richt zich enerzijds op bedrijven die op zoek zijn naar een concrete methodiek om de reductie van broeikasgassen te plannen, de context willen begrijpen om doelstellingen te formuleren en hoe men externe erkenning kan krijgen.  Maar, anderzijds richt het zich ook naar andere stakeholders zoals NGO’s en wetgevende instanties om een beter inzicht te krijgen in de vertaling van algemene doelstellingen naar concrete plannen om broeikasgassen te reduceren.  Europa heeft zich het ambitieuze doel gesteld om 55% reductie van broeikasgassen te bereiken tegen 2030. Dit vergt actie “nu” en alles begint met het opmaken van een goed plan. Actie voor bedrijven is nodig op alle gebied waaronder in de eerste plaats de emissies van transport en het energieverbruik van gebouwen en productieplants. Naast de prioriteit om de emissie van broeikasgassen te vermijden en te verminderen, is er ook aandacht voor de mogelijkheden van compensatie. Immers zowel om de doelstelling 2030 te halen als om de “net zero emissie” te bereiken tegen 2050 zullen alle mogelijkheden moeten aangesproken worden.
Bekijk het samen met ons!

Een initiatief van de ie-net expertgroep Klimaat, Duurzaamheid en Leefmilieu

Doelgroep

De studiemiddag richt zich tot verantwoordelijken binnen organisaties die op zoek zijn naar een methodiek om koolstofreductie te plannen, de context willen begrijpen om doelstellingen te formuleren en hoe men externe erkenning kan krijgen.

Verbergen

Programma

 

14.00u Welkom en intro

Diederik Schowanek, expertgroep KDL
14.10u

Doelstellingen voor reductie van broeikasgassen in Vlaanderen, België en Europa

Els Brouwers, Essenscia

  Er zal context gegeven worden op welke manier objectieven gesteld worden aan de 'industrie'.
- Vlaanderen + EU Green Deal
- Europa en doelstellingen voor ETS / niet-ETS
- niet-ETS: doelstellingen per land
- ETS: EU doelstellingen
14.45u Het uitwerken van een stappenplan

Thomas De Groot en Bert Lemmens, Arcadis
  Hoe maak ik een CO2 reductieplan op?
 
Hoe vergelijk ik verschillende maatregelen met bijhorende implementatietijden en investeringskosten? Hoe kom ik tot een combinatie van maatregelen die daadwerkelijk werken? Hoe bereik ik de ambitie om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn?
In deze sessie wordt onder andere een interactieve tool getoond die deze vragen helpt beantwoorden. De tool start vanuit een eerste analyse (footprint) met de selectie van mogelijke reductiemaatregelen.
Vervolgens wordt ingeschat wat de kosten en effecten van de maatregelen doorheen de tijd zijn en wordt een abatement-cost curve opgesteld. 
Hiermee kan dan verder iteratief aan de slag gegaan worden om tot een onderbouwd reductieplan te komen dat voldoet aan de gewenste ambitie.
15.30u Pauze / Break out room
15.45u CO2 compensatie

Antoine Geerinckx, CO2logic
  CO2logic zal tijdens deze presentatie een algemeen overzicht geven omtrent CO2-compensatie, ook de vrijwillige CO2 compensatie sector genoemd (Voluntary Carbon Market). Er zullen verschillende type projecten met verschillende standaarden kort toegelicht worden zodat de belangrijkste impacten, principes & good practices gedeeld kunnen worden. Ook een “testimonial” (van klimaatproject ontwikkelaar of sponsor) van een specifiek project zal gedeeld worden.
16.30u To act or not to act

Prof. Pascal Boeckx, UGent
  Een beschouwing over de omwenteling die nodig is de klimaatverandering aan te pakken
17.00u Einde
 
 

All Dates

  • 2021-06-02 14:00 - 17:00

Powered by iCagenda

More events

Visit the website of following organisations to find out about their events:

Mens & Molecule