Welkom bij Sectie HTC

HTC-15 congres in Cardiff

Het internationaal symposium Hyphenated Techniques in Chromatography and Separation Technology (HTC) werd dit jaar in de City Hall van Cardiff (UK) ingericht van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 januari 2018. De Separation Science Group van de Royal Society of Chemistry (RSC) richtte het symposium in samen met de KVCV-sectie HTC, met medewerking van de British Mass Spectrometry Society en The Chromatographic Society. Dit was het tweede ‘Engelse’ HTC-symposium na HTC-10 in York in 2006.

Ongeveer 280 deelnemers uit 21 landen – waarvan ongeveer 2/3e uit het buitenland – volgden het wetenschappelijk programma bestaande uit lezingen, tutorials, postersessies en vendor seminars – in totaal 101 activiteiten in meestal drie parallelsessies. Het symposium werd voorafgegaan door drie short courses: An introduction to Biopharma, SFC – from theory to application en Statistical analysis of chromatographic data op dinsdag 23 januari 2018. Tijdens het symposium werd extra tijd voorzien voor jonge onderzoekers die hun wetenschappelijk werk konden toelichten tijdens 24 early career researcher presentations. Er werden 64 posters gepresenteerd en 25 firma’s hadden een stand op de technische tentoonstelling.

Hoogtepunten:

  • LC-GC EUROPE sponsored de nieuwe ‘Innovation Award’ die wordt toegekend ‘to celebrate the work of a scientist who is innovatively evolving the field of hyphenated techniques in separation science’. Dit jaar ging de eer naar Prof. Carolin HUHN, Universiteit van Tübingen (Duitsland) voor haar bijdrage op het vlak van Multidimensional separations in the electric field – Instrumental innovations.
  • Tijdens het HTC-congres reikt de Royal Society of Chemistry de ‘Knox Medal’ uit aan onderzoekers die belangrijke bijdragen hebben geleverd op het vlak van scheidings-wetenschappen. Prof. Peter MYERS van de Universiteit van Liverpool, UK ontving deze onderscheiding. Prof. Myers woonde reeds meerdere HTC-symposia.
  • Tenslotte werden er ook drie poster-awards toegekend aan respectievelijk Mathijs BAERT (UGent), Kris WOLFS (KU Leuven) en Vincent PEPERMANS (VUB).

Prof. Bas EELTINK (VUB) kondigde namens het organiserend comité aan dat de sectie HTC van KVCV HTC-16 zal inrichten in Het Pand te Gent van 29 tot 31 januari 2020.

Voor meer informatie zie HTC-15 summary (pdf-bestand).

   
 Prof. Carolin HUHN, Duitsland
LCGC Europe Innovation Award 2018
(links Dr. Alasdair Matheson, LCGC)
Prof. Peter MYERS, UK
Knox Medal 2018 (RSC) 
   
  (Deel van het ) Wetenschappelijk en Organiserend Comité van HTC-15
v.l.n.r.: John DEAN (Northumbria University, UK), Graham MILLS (University of Portsmouth, UK), Frederic LYNEN (UGent, B), Bob BOUGHFLOWER (GSK, UK), Paul FERGUSON (AstraZeneca, UK), Deirdre CABOOTER (KU Leuven, B), Ruth GODFREY (Swansea University, UK), Bas EELTINK (VUB, B), Tom LYNCH (BP, UK), Sam WHITMARSH (BP, UK) en John LANGLEY (Southampton University, UK – chairman) 

HTC-16 in Het Pand, Gent


HTC

De sectie HTC heeft als doelstelling de organisatie van congressen over "gekoppelde chromatografie", beter gekend onder de Engelse benaming 'Hyphenated Techniques in Chromatography and Separation Technology' (HTC).

Gekoppelde chromatografische technieken - vooral dan GC-MS (gaschromatografie-massaspectrometrie) - kenden een sterke opgang vanaf de jaren 1980. In 1990 wijdde de toenmalige 'werkgroep chromatografie' hieraan een tweedaags congres. Het initiatief ging uit van de latere KVCV-voorzitter dr. Robert Smits.

HTC-symposia hebben elkaar sindsdien om de twee jaar opgevolgd, aan de Universiteit Antwerpen tot in 1994, daarna in Brugge en vanaf 2016 in Gent. Ondertussen is de scope van het congres verder uitgebreid en komen zowel fundamentele aspecten als applicaties van (multidimensionele) gaschromatografie (GC), vloeistofchromatografie (LC) en superkritische vloeistofchromatografie (SFC) gekoppeld aan verschillende types van detectoren (zoals massespectrometrie) ruim aan bod. Sedert 2006 neemt de Science Separation Group van de Royal Society of Chemistry (UK) actief deel aan de organisatie van het congres. In 2006 en in 2018 werd een “Engelse” HTC ingericht in respectievelijk York en Cardiff.

Het HTC-congres duurt drie dagen en wordt voorafgegaan door short courses. Voor de plenaire lezingen worden sprekers van internationale allure uitgenodigd.

Tijdens het HTC-congres wordt de LCGC Europe/HTC Innovation Award uitgereikt aan een wetenschapper die de meest vernieuwende bijdrage leverde op het vlak van gekoppelde chromatografie. De laureaat/laureate wordt door het Wetenschappelijk Comité van HTC verkozen. De Innovation Award vervangt sedert 2018 de LCGC Europe Lifetime Achievement Award. Ook de meest innovatieve posters worden beloond met een poster-award.

De Proceedings van het HTC-congres worden gepubliceerd in een bijzonder nummer van Journal of Chromatography A.

Het HTC-congres kan slechts ingericht worden mits inzet van het organiserend comité en de bereidwillige hulp van tal van studenten van universiteiten en hogescholen. Na het onverwachte overlijden van de stichtende voorzitter Robert Smits nam prof. Frédéric Lynen (UGent) in 2011 het voorzitterschap over. Vanaf 2020 zal een roterend co-voorzitterschap in voege treden. Voor de eerstvolgende editie in 2020 nemen prof. Sebastiaan Eeltink (VUB) en prof. Frédéric Lynen (UGent) dit voor hun rekening.

Download de KVCV Android APP

Get it on Google Play