Prijs Karel Bruggemans

Omwille van de covidmaatregelen werd deze wedstrijd in 2020 uitgesteld. Nu nemen we de draad weer op.

Wie wordt de chemieleerkracht van 2023?

Het uitvoeren van didactische experimenten is een essentieel onderdeel bij het aanbrengen van chemische concepten. Om de gekende experimenten die hierbij kunnen gebruikt worden uit te breiden richt de sectie “Onderwijs & Opleidingen” van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) de Prijs Karel Bruggemans in, een vijfjaarlijkse wedstrijd voor huidige en toekomstige leerkrachten die chemie aanleren aan jongeren in het secundair onderwijs.

De opdracht bestaat erin een didactisch experiment rond een chemie-concept te ontwerpen, geschikt voor lessen chemie, natuurwetenschappen, STEM, seminaries, wetenschapsateliers, … in ASO, TSO, KSO en/of BSO. Deze proef kan een demonstratie-experiment en/of een leerlingenproef zijn, en moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • in het experiment staan chemische concepten centraal,
 • het experiment kadert in een bepaalde context,
 • de stoffen die gebruikt worden moeten toegelaten zijn volgens de herwerkte COS-brochure (versie april 2022),
 • het experiment moet aangevuld worden met een risico-analyse,
 • de didactische aanpak is onderzoekend van aard.

Wat is mogelijk, enkele voorbeelden:

 • ontwerpen van een nieuw experiment, bijvoorbeeld rond materialen, stoffen, concepten die op dit ogenblik minder aan bod komen in het secundair onderwijs (nano-materialen, bio-materialen, ..),
 • aanpassen van een bestaand experiment, waarbij alternatieven gebruikt worden voor stoffen die volgens de meest recente reglementering niet meer toegelaten zijn,
 • aanpassen van de didactiek van een veelgebruikt experiment naar een meer activerende en/of onderzoekende aanpak,
 • ……..

De Prijs wordt toegekend in de volgende categorieën:

 • A: Experimenten die worden uitgevoerd binnen richtingen waarin het aanleren van chemie een belangrijke pijler is, en die voorbereiden op verder studeren in STEM-richtingen,
 • B: Experimenten die worden uitgevoerd binnen richtingen waar STEM-vakken gegeven worden in het kader van een algemene wetenschappelijke geletterdheid,
 • C: Experimenten die voldoen aan één van bovenstaande beschrijvingen, maar die zijn ingestuurd door personen die in het academiejaar 2022-2023 ingeschreven zijn in een educatieve bachelor- of masteropleiding aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs, 

Hoe deelnemen?

Een inzending voor deelname bevat :

Deelnemers dienen zich uiterlijk 1 april 2023 te registreren via onze site.

Klik hier om te registreren

Daarbij dienen volgende gegevens ingevoerd te worden:

 • Naam van de indiener(s),
 • Naam school of naam instelling hoger onderwijs + opleiding
 • De titel van het experiment
 • De leerlingengroep voor wie het experiment bestemd is
 • De categorie waarin wordt ingediend (A, B of C)

Uiterlijk op 15 juli 2023 moeten volgende documenten ingestuurd worden: (info volgt na registratie)

 • De handleiding (leerkracht – leerling)
 • De risico-analyse
 • Een filmpje waarin het experiment wordt uitgevoerd (voor demonstratieproeven) of waarin de activiteiten van de leerlingen duidelijk worden omschreven (eventueel met foto’s, materiaal uit een reële les)

Prijzenpakket

Er wordt gestreefd naar een analoog prijzenpakket als in 2015. De prijzen waren toen:

 • Bonnen voor aankoop van lesmateriaal (€500)
 • Uitstap naar Leverkusen voor heel de klas
 • Pipetteercursus voor heel de klas
 • LabQuest-datalogger
 • pH-sensor
 • Diverse boekenpakketten

Wedstrijdreglement

De ingediende werkstukken mogen niet eerder met commerciële doeleinden gepubliceerd zijn, noch bekroond met een andere prijs.
De jury is samengesteld uit KVCV-leden van de sectie Onderwijs & Opleidingen, vakdidactici en niet-deelnemende leraren. Elke deelnemer stemt bij zijn deelname in met het opgestelde wedstrijdreglement en zal bijgevolg het oordeel van de jury aanvaarden.

KVCV komt niet tussen in gemaakte kosten met betrekking tot de wedstrijd. KVCV is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen met betrekking tot de deelname aan de wedstrijd.

De gegevens van de deelnemers worden gehanteerd volgens de strikte wetten van de privacywetgeving.

De deelnemers blijven eigenaar van de ingezonden werkstukken.

KVCV behoudt zich het recht ingezonden werkstukken te delen met mogelijke geïnteresseerden via diverse kanalen evenwel zonder hier zelf commercieel voordeel bij te doen.

Toepasselijk recht: Belgische wetgeving

 

 

 

Vorige wedstrijden

Klik hier voor een volledig overzicht van de editie van 2015 inclusief foto-album en interview met de winnaar.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van:

 

 

Wenst u dit project ook te ondersteunen en/of meer informatie over dit project dan kan u contact opnemen met Christophe De Bie.