Steunende organisatie


Mijn organisatie wenst KVCV te steunen gedurende 1 jaar.
Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Contactpersoon

Professionele gegevens

Facturatiegegevens
Gebruik dezelfde gegevens dan hierboven
Indien u kiest voor een bestelbon, gelieve deze te sturen naar:
KVCV vzw tav An Mammolito, p/a Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, Departement Chemie, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen
Of via email naar info@kvcv.be

C2W | Mens & Molecule