Mission Statement

KVCV, waartoe en voor wie ?

KVCV richt zich tot iedereen die belangstelling heeft voor chemie in de ruimste zin van het woord. Bachelors, masters en doctorandi chemie, biochemie, biotechnologie, bio-ingenieurs, burgerlijke en industriële ingenieurs, apothekers, analisten en laboranten. Kortom, eigenlijk zal iedereen die ooit een proefbuisje heeft vastgehouden zich bij KVCV thuis voelen. Of dit nu is in een privé of overheidslaboratorium, als begeleider bij de opleiding van jongeren, of in speerpuntonderzoek naar nieuwe materialen of biotechnologie, allen delen immers dezelfde passie: willen weten hoe de stoffen rondom ons zijn samengesteld, en met deze kennis 'iets' doen.

Deze diversiteit uit zich in de verschillende secties van de KVCV. Alle aspecten van chemie en haar rol in het maatschappelijk leven komen er aan bod (analytische chemie, anorganische chemie, biochemie, biotechnologie, chemie-onderwijs, chemometrie, fysische chemie, historiek van de chemie, industriële chemie, materiaalchemie, medicinale chemie, milieuchemie, organische chemie, polymeerchemie, theoretische chemie, voedingschemie,...). Opleiding in chemie en informatie over chemie krijgen er een centrale plaats naast de verdediging van de belangen van de leden.

KVCV vertegenwoordigt, promoot en verdedigt binnen een nationale en internationale context het kennisveld van al deze takken van de chemie. De secties werken autonoom en organiseren verschillende activiteiten specifiek voor hun werkterrein. Ze sturen het centrale bestuur van KVCV via een afgevaardigde in de coördinatieraad, waardoor de verscheidenheid van de secties ook in het centrale bestuur is gegarandeerd.

Door haar verscheidenheid is KVCV een interessante smeltkroes, waar heel wat informatie te rapen valt. KVCV wil deze informatie voor haar leden verder uitbouwen, en naar middelen zoeken om de leden te ondersteunen. Essentiële onderdelen zijn het leven en de activiteiten van de secties, C2W | Mens & Molecule, ActueelTje, de KVCV-website, netwerkvorming, jobdienst, expertendatabank, professionele opleidingen tegen gereduceerde prijzen, kwaliteitsbewaking en ondersteuning van het chemie-onderwijs, ...

Inloggen

Klik hier voor toegang tot het Chemieplatform (inclusief Elementaire Chemie en Chemie Interactief).

C2W | Mens & Molecule