Welkom bij Sectie Onderwijs & Opleidingen

Deze sectie heeft heel wat te bieden aan de chemieleerkrachten.

Onderwijs & Opleidingen is een sectie van de KVCV welke jaarlijks interessante studiedagen biedt.De sectie Onderwijs & Opleidingen van KVCV groepeert leraars Biochemie en Chemie van alle onderwijsnetten van het secundair onderwijs en ook leden van het assisterend en academisch personeel van het hoger onderwijs. KVCV ondersteunt hun beroepsbelangen en hun professionele vorming.


NIEUW
Chemieplatform - Elementaire Chemie

De module Elementaire Chemie van het Chemieplatform werd aangepast volgens de nieuwe eindtermen die op 1 september 2021 ingevoerd worden.
Je kan er de nieuwe syllabi downloaden. Voor VKO vind je er de syllabus voor de volledige tweede graad. Voor GO voorlopig enkel het eerste deel (voor het derde jaar). Het vervolg verschijnt spoedig.

Chemieplatform - Toelatingsproef Arts&Tandarts

Op het Chemieplatform vind je nu ook de module Toelatingsproef Arts&Tandarts. Daarin vind je een herhaling van de te kennen leerstof waarin talrijke vragen uit vorige toelatingsproeven op een interactieve manier geïntegreerd zijn. Aan het laatste hoofdstuk wordt nog gewerkt. 


NIEUW
Nomenclatuur Organische Chemie

 
De IUPAC-nomenclatuurregels worden af en toe aangepast. De laatste aanpassingen dateren van 1993. In heel wat leerboeken worden deze regels niet of onvolledig toegepast. Op diverse examens (toegangsexamens, toelatingsproef Arts&Tandarts, …) wordt soms gevraagd naar de IUPAC-naam van enkele organische verbindingen. Daarom vonden wij het nuttig om de meest recente regels op een rijtje te zetten.
Klik hier voor de versie Oktober 2021 (kleine correcties)

Nieuwe versie COS-brochure

In november 2019 werd door het KVCV (Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging) de vernieuwde COS-brochure gelanceerd. Ondertussen werden een aantal nieuwe stoffen in de brochure opgenomen. De nieuwste versie (November 2020) kan je hier bekijken en downloaden.

Voor stoffen die onder de verbodsbepaling vallen van het besluit “jongeren op het werk” is een risicoanalyse verplicht in het kader van leerlingenexperimenten in lessen chemie, natuurwetenschappen en STEM. Deze verplichting geldt bij uitbreiding voor alle stoffen die ingedeeld zijn als gevaarlijk. De COS-werkgroep werkte hiertoe een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool uit die positief werd onthaald door de onderwijsinspectie en de begeleidingscommissie Welzijn.

Je vindt de gratis tool terug in de nieuwste versie van de databank gevaarlijke stoffen die kan gedownload worden van www.gevaarlijkestoffen.be


Prijs Karel Bruggemans

Omwille van de COVID-19 situatie wordt deze wedstrijd uitgesteld naar het schooljaar 2021-2022

Het uitvoeren van didactische experimenten is een essentieel onderdeel bij het aanbrengen van chemische concepten. Om de gekende experimenten die hierbij kunnen gebruikt worden uit te breiden richt de sectie Onderwijs & Opleidingen van de KVCV de Prijs Karel Bruggemans in, een vijfjaarlijkse wedstrijd voor huidige en toekomstige leerkrachten die chemie aanleren aan jongeren in het secundair onderwijs.

Deelnemers dienen zich uitelijk op 1 april 2020 te registeren.

De uiteindelijke inzending van handleiding, risico-analyse en aanvullend materiaal (filmpjes, foto's, ...) dient uiterlijk 15 juli 2020 te gebeuren. Hierover worden nog specifieke instructies gestuurd naar de geregistreerde deelnemers.

 

 

 


Studiedag
voor chemieleerkrachten

Woensdag, 6 november 2019

ppt Visietekst - Katrien Strubbe
ppt Cos-brochure - Marc Verhaeghe
ppt Kunststoffen - Thomas Van Acker
Recepten Kunststoffen - Thomas Van Acker
Alternatieve proeven (pdf)


Visietekst

De sectie “Onderwijs en Opleidingen” van de KVCV boog zich recent over de huidige en toekomstige positie van het vak chemie in het secundair onderwijs (S.O.) in Vlaanderen. De discussie was opgestart omdat het onderwijs in Vlaanderen, en het onderwijs in de wetenschappen met de chemie in het bijzonder, in een overgangsfase zit, bepaald door o.a.:

• de aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs,
• de herziening van de eindtermen,
• de intrede van “STEM” en de impact op de “klassieke” wetenschapsvakken
• de steeds terugkerende discussie over het gebruik van chemicaliën voor didactische doeleinden in het S.O.

Lees hier onze volledige visietekst


 Wat eten we? Over voeding en chemie
J. Van de Weerdt m.m.v. T. Mortier & N. Chiaverini