Welkom bij Sectie Onderwijs & Opleidingen

Deze sectie heeft heel wat te bieden aan de chemieleerkrachten.

Onderwijs & Opleidingen is een sectie van de KVCV welke jaarlijks interessante studiedagen biedt.De sectie Onderwijs & Opleidingen van KVCV groepeert leraars Biochemie en Chemie van alle onderwijsnetten van het secundair onderwijs en ook leden van het assisterend en academisch personeel van het hoger onderwijs. KVCV ondersteunt hun beroepsbelangen en hun professionele vorming.


Presentatie Organische Nomenclatuur - Congres Wetenschappen


Prijs Karel Bruggemans - UPDATE

Omwille van de covidmaatregelen werd deze wedstrijd in 2020 uitgesteld. Nu nemen we de draad weer op.

Het uitvoeren van didactische experimenten is een essentieel onderdeel bij het aanbrengen van chemische concepten. Om de gekende experimenten die hierbij kunnen gebruikt worden uit te breiden richt de sectie Onderwijs & Opleidingen van de KVCV de Prijs Karel Bruggemans in, een vijfjaarlijkse wedstrijd voor huidige en toekomstige leerkrachten die chemie aanleren aan jongeren in het secundair onderwijs.

Klik hier voor het volledige reglement.

Deelnemers dienen zich uiterlijk op 1 april 2023 te registeren.

Klik hier om te registeren

De uiteindelijke inzending van handleiding, risico-analyse en aanvullend materiaal (filmpjes, foto's, ...) dient uiterlijk 15 juli 2023 te gebeuren. Hierover worden nog specifieke instructies gestuurd naar de geregistreerde deelnemers.

De jury zal uit de inzendingen een aantal werken selecteren. De bekroonde werken worden door de leerkracht en/of de leerlingen voorgesteld tijdens een plechtige zitting tijdens het schooljaar 2023-2024 (powerpoint, videoclip, uiteenzetting, ...). De aanwezigen kunnen een stem uitbrengen en aan de hand van die beoordelingen wordt een rangschikking opgemaakt. 


NIEUWSTE VERSIE COS-BROCHURE

De nieuwste versie van de COS-brochure (april 2022) kun je hier bekijken en downloaden.

Aan de lijst met aanbevelingen werden 14 nieuwe stoffen toegevoegd en van enkele andere stoffen werden de adviezen aangepast (gemarkeerd met *). Ook de hoofdstukken over afvalverwerking, opslag van chemicaliën en vergunningen voor stoffen werden gereviseerd. In de bijlagen vind je een paar voorbeelden van checklijsten veiligheid voor leerlingenproeven.

Voor stoffen die onder de verbodsbepaling vallen van het besluit “jongeren op het werk” is een risicoanalyse verplicht in het kader van leerlingenexperimenten in lessen chemie, natuurwetenschappen en STEM. Deze verplichting geldt bij uitbreiding voor alle stoffen die ingedeeld zijn als gevaarlijk. De COS-werkgroep werkte hiertoe een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool uit.

Je vindt de gratis tool terug in de databank gevaarlijke stoffen die kan gedownload worden van www.gevaarlijkestoffen.be


NIEUW
Chemieplatform - Elementaire Chemie

De module Elementaire Chemie van het Chemieplatform werd aangepast volgens de nieuwe eindtermen die op 1 september 2021 ingevoerd worden.
Je kan er de nieuwe syllabi voor de volledige tweede graad downloaden.

Chemieplatform - Toelatingsproef Arts&Tandarts - Diergeneeskunde

Op het Chemieplatform vind je nu ook de module Toelatingsproef Arts&Tandarts en Diergeneeskunde. Daarin vind je een herhaling van de te kennen leerstof waarin talrijke vragen uit vorige toelatingsproeven op een interactieve manier geïntegreerd zijn. Er worden wel nog geregeld nieuwe voorbeeldvragen toegevoegd.


NIEUW
Nomenclatuur Organische Chemie

 
De IUPAC-nomenclatuurregels worden af en toe aangepast. De laatste aanpassingen dateren van 1993. In heel wat leerboeken worden deze regels niet of onvolledig toegepast. Op diverse examens (toegangsexamens, toelatingsproef Arts&Tandarts, …) wordt soms gevraagd naar de IUPAC-naam van enkele organische verbindingen. Daarom vonden wij het nuttig om de meest recente regels op een rijtje te zetten.
Klik hier voor de versie Januari 2023 (enkele aanvullingen).
 

 Visietekst

De sectie “Onderwijs en Opleidingen” van de KVCV boog zich recent over de huidige en toekomstige positie van het vak chemie in het secundair onderwijs (S.O.) in Vlaanderen. De discussie was opgestart omdat het onderwijs in Vlaanderen, en het onderwijs in de wetenschappen met de chemie in het bijzonder, in een overgangsfase zit, bepaald door o.a.:

• de aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs,
• de herziening van de eindtermen,
• de intrede van “STEM” en de impact op de “klassieke” wetenschapsvakken
• de steeds terugkerende discussie over het gebruik van chemicaliën voor didactische doeleinden in het S.O.

Lees hier onze volledige visietekst


 Wat eten we? Over voeding en chemie
J. Van de Weerdt m.m.v. T. Mortier & N. Chiaverini