Doelstellingen

De sectie analytische chemie wil met haar werking volgende doelstellingen bereiken:

  • Onderkennen van de specifieke behoeften en nieuwe trends op het vlak van de Analytische Chemie en hierop inspelen met de eigen activiteiten
  • Organisatie van minstens 2 activiteiten per jaar, waarvan 1 voor een breed publiek en 1 voor vakspecialisten, en dit ondersteund door regelmatige bestuursvergaderingen van de sectie
  • Onderhouden van een band met de instrumentenleveranciers en de vakspecialisten in onderlinge ondersteuning
  • Onderhouden van contacten met zusterverenigingen en organisaties zoals KNCV, KVIV, UDIAS, DAC, BIRA, … en het uitwerken van gezamenlijke activiteiten met de andere KVCV secties
  • Informatie verstrekken via de KVCV website
  • Bijdragen aan de KVCV pagina’s in MeMo
  • Verhoogde bekendheid van werking en objectieven naar de buitenwereld
  • Uitbreiden van de netwerking binnen het activiteitsveld van de sectie
  • Actieve deelname aan de bestuursvergaderingen en de werking van KVCV centraal