Chemie Lexicon CD-Rom

€ 6,00 each

+

Naar aanleiding van veertig jaren inzet voor het chemieonderwijs in Vlaanderen, heeft de sectie 'Onderwijs en Opleidingen' van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging een nieuw didactisch hulpmiddel gerealiseerd ten behoeve van leerlingen en leerkrachten in het chemieonderwijs: het Chemielexicon.

Het initiatief voor het nieuwe Chemielexicon is ontstaan uit de jarenlange betrokkenheid van de K.V.C.V. bij de Vlaamse chemieolympiaden (23ste uitgave in 2006!), waarbij de noodzaak aangevoeld werd voor een goed afgelijnd referentiekader van chemische concepten en verschijnselen ten behoeve van de deelnemers.

Het Chemielexicon wordt vooreerst als studiehulpmiddel aangeboden aan de deelnemers van de chemieolympiaden. Maar daarenboven is het een nieuw modern compendium voor het onderwijs van de chemie in het secundair onderwijs en voor de startfase van chemie in het hoger onderwijs. Uniek aan het nieuwe Chemielexicon is de combinatie van verklarende teksten met uitgebreide visualiseringen.

Hiermede ondersteunt de K.V.C.V. ook de didactische visie van haar sectie 'Onderwijs en Opleidingen', n.l. dat goed chemieonderwijs een samenspel moet zijn van nieuwsgierigheid wekken, positieve belangstelling kweken, beeldvorming en inzicht bijbrengen, en dat alles ondersteund door een grote dosis visualisering met behulp van zowel reëel als virtueel experimenteel werk, simulaties en boeiend illustratiemateriaal.

Download de KVCV Android APP

Get it on Google Play

Free shipping and member discount

All items are shipped for free, regardless of the purchase amount.

If you are a member of KVCV, you receive a discount of 20% on all items! Members find their personal discount code on the My Membership page.

Shopping cart

The cart is empty

Last added item

Symposium 150 jaar Benzeen-structuurformule: Ontstaan en Huidige Toepassingen