Welkom bij Sectie Kekulé

Al dertig jaar biedt de Kekulé-cyclus een tweejaarlijkse reeks lezingen aan over visionaire thema’s in wetenschappen en technologie. Hiervoor doen de organisatoren een beroep op internationaal gerenommeerde sprekers uit de academische en de bedrijfswereld. De Kekulé-cyclus bevordert inzicht, reflectie en dialoog en creëert een ontmoetingsplaats voor studenten, academici en professionelen uit onderzoek, onderwijs en industrie.

In Kekulé-cyclus XVII verkennen we domeinen in wetenschap en technologie waar in de toekomst belangrijke doorbraken verwacht worden.

Nobelprijswinnaar professor Ben Feringa opent de cyclus met een voordracht over de ontwikkeling van moleculen met ongeziene mechanische eigenschappen. Die avond belichten we bovendien duurzame chemische synthesemethoden en het toenemende potentieel van biotechnologie voor de chemische industrie.

Vervolgens staat een veelbelovende substantie met toepassingen van geneeskunde tot quantumcomputers in de schijnwerpers: wat dacht u van diamant? Zijn eigenschappen zijn uitzonderlijk en blijven verbazen dankzij gecontroleerde defecten en onzuiverheden in het kristal. 

Laat u ook verrassen door thema’s als: zwaartekrachtgolven, interfaces tussen hersenen en computers en artificiële intelligentie. 
Hierbij sluit het thema “Big Data” aan, een technologie die in diverse domeinen een hoge vlucht heeft genomen, denken we maar aan de intelligente stad.

Lossen “hernieuwbare” producten uit biomassa of een eenvoudige CO molecule de verwachtingen in? Vanuit de industrie en het academisch onderzoek brengen we een stand van zaken met aandacht voor opschaling en open innovatie als mogelijke katalysator. 

Ten slotte besteden we aandacht aan nieuwe therapieën, zoals camel antibodies, immunotherapie en ruggenmergregeneratie, die in de toekomst een belangrijke rol zullen spelen. 

Met deze actuele thema’s wil de Kekulé-cyclus de bijdrage van wetenschap en techniek aan de ontwikkeling van onze toekomst in beeld brengen.
We nodigen u graag uit deze inspirerende voorbeelden te leren kennen en kijken uit naar de talrijke contacten met studenten en professionelen uit onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en industrie.

Van harte welkom!

Ga naar de website van de Kekulé-cyclus voor alle praktische info, om het programma te raadplegen en om presentaties en abstracts te downloaden.