Development of combined photocatalytic and active carbon fiber technology for indoor air purification based on Multiphysics models

ic-school-black-48dp-14
Categorie
Doctoraatsverdediging
Datum
2021-09-22 15:00
Locatie
Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Klooster van de Grauwzusters, Gebouw S, Promotiezaal - Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen
Belgie

Promovendus/a: Jelle Roegiers

Promotor(en): Siegfried Denys

Blootstelling aan vluchtige organische componenten (VOC’s) blijft een groot probleem voor de volksgezondheid, vanwege de vele acute en chronische gezonheidseffecten. VOC concentraties binnenshuis zijn overigens veel hoger dan in de buitenlucht vanwege de vele emissiebronnen die in huis aanwezig zijn en de strenge isolatienormen die hedendaags worden opgelegd. Er zijn reeds vele pogingen ondernomen om fotokatalyse te gebruiken voor de zuivering van VOCs in de binnenlucht. In een ideale situatie is fotokatalyse in staat tot volledige mineralisatie van VOCs tot CO2 en H2O, zonder de vorming van bijproducten. Een succesvolle toepassing van fotokatalyse is tot op de dag van vandaag belemmerd door een laag omzettingspercentage, grote drukverliezen in het systeem en de vorming van schadelijke bijproducten. In het eerste deel van deze thesis werd gepoogd om deze problemen aan te pakken door het ontwikkelen van een nieuw type fotokatalytische (PCO) reactor, die kan ingebouwd worden in bestaande ventilatiesystemen. De reactor werd onderzocht in termen van luchtstroom, coatingeigenschappen, UV-licht verdeling en fotokatalytische activiteit. Experimentele gegevens werden later gebruikt om een Multiphysics model te ontwikkelen en te kalibreren. Vervolgens werd a.d.h.v. het model een geoptimaliseerde reactor gebouwd als prototype. Hoewel het prototype veelbelovende resultaten liet zien op laboschaal, werd generatie van bijproducten vastgesteld tijdens het zuiveren van VOCs. In het tweede deel van deze thesis werd actieve kool adsorptie onderzocht om te combineren met fotokatalyse. Er werd gekozen voor actieve koolstofvezel (ACF) vanwege de snelle adsorptiekinetiek, groot adsorptievermogen en de mogelijkheid van thermo-elektrische regeneratie. De filter werd in detail bestudeerd met betrekking tot adsorptie van polaire en apolaire VOCs en regeneratiemogelijkheden. Opnieuw werd experimentele data gebruikt om een Multiphysics model op te stellen. Met behulp van het model werd een nieuw type ACF-filter ontworpen dat was uitgerust met elektroden in de vouwen van de filter voor betere thermische regeneratie. In het laatste deel van de thesis werd de combinatie van ACF en PCO verder onderzocht aan de hand van een realistische case studie. Door gebruik te maken van de ontwikkelde Multiphysics modellen kon de haalbaarheid van een dergerlijk hybride systeem onderzocht worden. De Multiphysics modellen lieten veelbelovende resultaten zien voor dit PCO-ACF hybride syteem. Vandaar werd een demo-opstelling geconstrueerd voor toekomstig onderzoek.
 
 

Alle datums

  • 2021-09-22 15:00

Powered by iCagenda