Wenst u een activiteit te laten opnemen in deze lijst? Geef uw activiteit door via dit formulier.

 

Gasvormige stikstofemissieproblematiek in Vlaanderen: een PA(t)Stelling?

unnamed
Categorie
Studiedagen
Datum
2021-06-24 20:00 - 22:00
Locatie
Online

Gasvormige stikstofemissieproblematiek in Vlaanderen: een PA(t)Stelling?

De stikstofproblematiek - je moet al je best doen om er nog niet van gehoord te hebben: landbouwbedrijven die geen vergunningen meer dreigen te krijgen, zorgelijke NOx-uitstoot uit verbrandingsketels en gascentrales, snelheidsbeperkingen op autosnelwegen, stikstof die komt ‘overgewaaid’ uit buurlanden …

Maar waar gaat het eigenlijk over? Welke sectoren ‘dragen bij’ en in welke mate? Wat omvat die zogenaamde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)-regelgeving precies en hoe is die tot stand gekomen? Hoe komt het dat die momenteel voor een PATstelling lijkt te zorgen? Hoe kwantificeer en weeg je stikstofemissies überhaupt? Kunnen de opgelegde regels echt voor verbetering zorgen? Wat was het doel alweer?

Dit webinar, georganiseerd door de expertgroepen ‘Klimaat, Duurzaamheid en Leefmilieu’ en ‘Agrarische Productie en Ecosfeer’ van de ingenieursvereniging ie-net, geeft de nodige algemene achtergrond om de problematiek rond gasvormige stikstofemissies te begrijpen. Deze studieavond is bedoeld voor een breed publiek. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de sprekers of van de organisatoren  om stelling in te nemen over dit thema, wel om in eerste instantie de huidige situatie duidelijk te schetsen . Deze avond zal dan ook als  startschot dienen voor het opzetten van meer gerichte, technische studiedagen en debatten vanaf het najaar van 2021. In die technische studiedagen zal dan met nadruk overlegd en bediscussieerd worden hoe dit probleem van nu kan worden omgebogen tot kansen voor straks.

Onze sprekers zetten de toon:

Professor Jan-Willem Erisman, hoogleraar milieugerelateerde duurzaamheid aan de Universiteit Leiden,
staat sinds de stikstofcrisis bekend als de ‘stikstofprofessor’ van Nederland en zal vanuit die positie zijn ervaringen delen.

Bernard De Potter - administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en
Bo Van den Bril - teamverantwoordelijke VMM, dienst lucht
gaan vervolgens in op de Vlaamse situatie, met duidelijke focus op de oorsprong en de implementatie van het wetgevend kader.

 
 

Alle datums

  • 2021-06-24 20:00 - 22:00

Powered by iCagenda

Meer activiteiten

Bezoek de website van volgende organisaties om hun activiteiten te bekijken:

Mens & Molecule