Algemene voorwaarden voor het afsluiten van een particulier lidmaatschap bij KVCV

 1. Voor het afsluiten van een lidmaatschap bij de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) wordt een financiële bijdrage gevraagd. Deze laat de KVCV toe om haar activiteiten - zoals vermeld in de statuten - uit te voeren.
 2. Het lidmaatschap geldt voor een periode van één jaar gerekend vanaf het moment van activeren of verlengen van het lidmaatschap. De activatie of verlenging van het lidmaatschap gebeurt uiterlijk 6 weken na de aanvraag, in de meeste gevallen echter reeds binnen enkele dagen.
 3. Het lidmaatschap dient jaarlijks hernieuwd te worden, waarbij de financiële bijdrage ook opnieuw betaald dient te worden. Het verlengen van het lidmaatschap gebeurt enkel met uitdrukkelijke toestemming van het lid, er is geen sprake van automatische verlenging, behalve in het geval de betaling via domiciliëring verloopt (cf. 5).
 4. Volgende tarieven gelden voor het afsluiten of verlengen van een particulier lidmaatschap bij de KVCV:
  • Standaard lidmaatschap: € 60
  • Standaard lidmaatschap met domiciliëring: € 55
  • Young professional (t.e.m. 29 jaar): € 30 - leeftijd te staven door een kopie van identiteitskaart over te maken
  • Studentenlidmaatschap: € 15 - studentenstatuut te staven door een kopie van studentenkaart over te maken
 5. Het standaard lidmaatschap met domiciliëring wordt automatisch jaarlijks verlengd.
 6. Vroegtijdig beëindigen van het lidmaatschap kan enkel op uitdrukkelijke aanvraag van het lid. Dit geeft echter geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de financiële bijdrage.

Laatste update op 01/01/2024

Heeft u nog vragen over het afsluiten van een lidmaatschap? Aarzel dan niet om ons te contacteren.