Vlaamse Chemie Olympiade

41ste Vlaamse Chemie Olympiade (VCO) - editie 2024

Op zondag 26 mei 2024 werd Aaron Verniest (Sint-Lodewijkscollege Sint-Andries) tijdens de proclamatie van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen (VONW) uitgeroepen tot winnaar van de 41ste Vlaamse Chemie Olympiade. De laureaat ontving namens de KVCV een prachtig kristal.

V.l.n.r.: Casper Faulconer, Paul Degreef (Verantwoordelijke VCO), Aaron Verniest, Eric Schouteden (Ondervoorzitter KVCV)
© VONW

 © VONW

Lees binnenkort hier het interview met Aaron Verniest (Sint-Lodewijkscollege Sint-Andries, nummer 1) en Casper Faulconer (GO! Atheneum Dendermonde, nummer 2). Samen zullen ze Vlaanderen vertegenwoordigen op IChO te Saoedi Arabië.

Meer informatie op https://www.vonw.be.

Ook de interviews in C2W | Mens & Molecule met de laureaten van voorgaande edities kan u hier nog lezen:

Geschiedenis: een initiatief van de KVCV

Sinds 1968 wordt jaarlijks de Internationale Chemie Olympiade (IChO) georganiseerd: een wedstrijd voor jongeren uit verschillende landen waarbij zij hun chemische kennis en kunde zelfstandig en creatief toepassen bij het beantwoorden van theoretische vragen en het oplossen van experimentele opgaven over chemie. Jaarlijks nemen zo’n 77 landen wereldwijd deel.

De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging heeft in 1983 het initiatief op zich genomen om de selectie en voorbereiding van de Vlaamse vleugel van de Belgische kandidaten te organiseren.

Tijdens het schooljaar 1983-1984 werd de VCO voor het eerst georganiseerd, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen jongens en meisjes, de verschillende onderwijsnetten en onderwijsvormen. Ook leerlingen uit het technisch onderwijs kunnen meedoen. Dat eerste jaar meldden zich 89 leerlingen uit 24 scholen aan voor de schiftingsronde. De twee best geklasseerden gingen naar de IChO in de Bondsrepubliek Duitsland.

Sindsdien is de belangstelling alsmaar gegroeid: in 1988, bij het eerste lustrum, telde de 5de VCO reeds 260 deelnemers uit 56 scholen. In 1993 bij het tweede lustrum, liep het aantal deelnemers aan de 10de VCO op tot 411 uit 97 scholen. Bij de 25ste editie namen 1.089 leerlingen deel uit 186 scholen.

In 2009 werd een extra ronde ingevoerd wat in een verdere stijging resulteerde. In 2014 werd een nieuw record in het aantal scholen opgetekend. Er namen 254 scholen deel, goed voor 3.086 effectieve deelnemers.

Sinds de 2de VCO is het - dankzij de steun van verscheidene sponsors en de wetenschappelijke medewerking van verschillende instellingen - mogelijk de deelnemers aan de eindronde vooraf, tijdens de paasvakantie, een oefenweek met kosteloos verblijf aan te bieden als voorbereiding op de finale ronde.

Sinds de 4de VCO krijgen de twee kandidaten voor de IChO ook nog een extra voorbereiding voor de zware opdracht die hen wacht. Op internationaal vlak werd de voorbije decennia, rekening houdend met het beperkt programma chemie dat ons onderwijs biedt, behoorlijk gepresteerd.

Huidige organisatie: Wedstrijdsecretariaat VONW

Sinds het schooljaar 2007-2008 is de organisatie in handen van het Wedstrijdsecretariaat voor de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen gevestigd binnen het Departement Chemie aan de KU Leuven. Coördinator is Prof. dr. Luc Van Meervelt.

Voor meer informatie over de organisatie van de Vlaamse Chemie Olympiade (VCO) verwijzen we u graag naar de website van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen.

"Doe-Chemie" activiteit

Sinds het schooljaar 2009-2010 richt de KVCV samen met de departementen chemie van de Vlaamse universiteiten jaarlijks de “Doe-Chemie” activiteit voor de geslaagden van de eerste ronde van de Vlaamse Chemie Olympiade in. De leerlingen, die slagen voor de eerste ronde, hebben een meer dan gemiddelde interesse en begaafdheid voor chemie. Helaas, maar begrijpelijk, stoten slechts een handvol uitverkorenen onder hen door naar de finale. Daarom werd in 2009 door de KVCV het initiatief genomen om de grotere groep leerlingen, alle deelnemers aan de 2de ronde, de mogelijkheid te bieden om gedurende een halve dag in een heus universitair chemie-laboratorium enkele experimenten uit te voeren onder deskundige begeleiding van experten in het vakgebied om alzo hun interesse in de chemie en aanverwante moleculaire wetenschappen verder te prikkelen.

European Union Science Olympiad

De EOES (European Olympiad of Experimental Science) is een jaarlijks weerkerende wetenschapsolympiade voor jongeren uit de Europese Unie.

De deelnemende landen zijn allemaal lid van EOES-vzw. Zij vaardigen telkens twee ploegen van drie deelnemers af. Deze teams moeten dan twee opdrachten uitvoeren, waarbij het accent vooral ligt op vaardigheden in de vakken biologie, chemie en fysica.

Bij de EOES primeert de ploeggeest op de individuele prestatie.

Voor alle inlichtingen in verband met deze wedstrijd kan je terecht op de website: https://eoes.be