Doelstellingen

De werkgroep KVCV-Voeding heeft tot doelstelling de organisatie van activiteiten die met voeding en met voedsel in de ruimste zin van het woord te maken hebben. Deze activiteiten kunnen onder meer zijn: symposia of colloquia, congressen, studiedagen, voordrachten, cycli, studiebezoeken, sociale activiteiten, ...

De werkgroep kan ook aanbevelingen geven of contacten leggen in verband met de verdediging van beroepsbelangen van levensmiddelenchemici.

Download de KVCV Android APP

Get it on Google Play