Waarom is een toekomst met hernieuwbare chemicaliën rooskleuriger?

29 april 2015 19:00 – 21:30
Locatie: Karel de Grote-Hogeschool, Campus Hoboken, Salesianenlaan 90, Antwerpen, Vlaanderen, België
Categorie: Jong
Soort Ticket Prijs Aantal
Standard Ticket € 4,00 N/A

Door Karolien Vanbroekhoven, Els D’Hondt

Abstract:

In het streven naar meer duurzaamheid is de chemische industrie wereldwijd en specifiek in Europa/Vlaanderen op zoek naar alternatieven voor fossiele grondstoffen. De drivers voor het gebruik van alternatieve, hernieuwbare grondstoffen zijn (1) vervangen van ‘eindige’ grondstoffen op lange termijn, (2) vermijden van geopolitieke issues (olie en gas worden ingevoerd uit slechts een klein aantal landen in politiek instabiele regio’s) en (3) minimaliseren van ermee gepaard gaande prijsfluctuaties. De mogelijkheden van hernieuwbare grondstoffen als grondstof voor de chemie, waaronder 4 generaties momenteel beschreven worden, zijn zeer divers, veelbelovend en uitdagend. Bijkomend hebben de alternatieve grondstoffen heel wat andere karakteristieken die nieuwe performanties toelaten. Hoewel de chemische industrie zelf slechts 5% van de wereld voorraad aan fossiele grondstoffen gebruikt voor de productie van chemicaliën, zijn er diverse business cases realiteit geworden in de transformatie naar een duurzame, bio-gebaseerde economie waarvan een aantal cases zullen toegelicht worden. Bovendien is de huidige chemische nijverheid, met onder andere de sterke vertegenwoordiging van aardolie verwerkende bedrijven in onze havens, sterk afhankelijk van de fossiele grondstoffen. Een actieve benadering van onderzoek naar en creëren van meerwaarde met alternatieve grondstoffen is dan ook van strategisch belang voor Vlaanderen. En hopelijk bent u ook overtuigd na deze uiteenzetting dat er een toekomst is voor hernieuwbare chemicaliën!

Biografie:

Karolien Vanbroekhoven is Programme Manager in the Sustainable Chemistry Technologies Unit within the Flemish institute for technological research (VITO) since 2009. VITO is a leading European independent research and consultancy centre in the areas of cleantech and sustainable development, elaborating solutions for the large societal challenges of today, including the evolution towards a biobased economy. VITO has 750 highly-qualified employees who work on international projects all around the world. VITO’s headquarters are located in Mol, Belgium.
Karolien is responsible for research strategy around bioprocess development combined with separation technology, i.e., intensification of bioprocesses, the utilization of biobased process side/waste streams including waste gases and (Bio)Electrochemistry.
After obtaining her master degree in bioprocess engineering at the Catholic University of Leuven in 1998, she obtained her PhD in the field of environmental biotechnology in 2003.

Als bio-ingenieur milieutechnologie (KUL, 2004, magna cum laude) met PhD in chemische procestechnologie (KUL, 2009) is Els D’Hondt actief in het innovatielandschap voor duurzame chemie. Te VITO werkt ze als ‘senior researcher’ in de opstart en uitvoering van projecten i.v.m. hernieuwbare grondstoffen. Naast haar positie te VITO is ze halftijds gedetacheerd naar de vzw FISCH, opgericht in 2012 door de Vlaamse overheid en essenscia (sectorvereniging voor chemie) met ondersteuning van VITO. Bij FISCH werkt ze als programma manager voor hernieuwbare chemicaliën aan het samenbrengen van bedrijven en onderzoekspartijen (voor de opzet van innovatieprojecten) met oog op nieuwe waardeketens/clusters in Vlaanderen om zo het Vlaams industrieel weefsel te versterken.

De lezing gaat door in Aula Marcel Lanneer (gebouw B).

De toegang is gratis voor leden van KVCV, anderen betalen 4 EUR (ter plaatse).

Inschrijving is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen.

Na de lezing nodigen we u graag uit voor een receptie in de wandelgangen.

Schrijf je in voor deze activiteit.

Activiteit zoeken