Chemie en veiligheid versus water en vuur

07 mei 2015 19:30 – 22:00
Locatie: Odisee, Technologiecampus Gent, Auditorium E036, Gebroeders de Smetstraat 1, Gent, Vlaanderen, België
Categorie: Jong
Soort Ticket Prijs Aantal
Standard Ticket € 4,00 N/A

Door Gert Van Bortel (BASF)

Op donderdag 4 maart 2004 kantelt er kort na de middag in de Antwerpse haven een tankwagen geladen met 6000 liter broom. Er ontstaat een enorme gaswolk en duizenden liters van het giftige goedje lekken weg en leiden er tot bodem- en rioolverontreiniging. De gouverneur roept alarmfase 3 van het rampenplan uit en honderden mensen worden uit hun huizen geëvacueerd. Ondertussen starten de hulpdiensten waaronder de bedrijfsbrandweer van BASF Antwerpen met een procedé om het broom te neutraliseren.
Vrijdag 11 mei 2012 botsen er ter hoogte van het station van Godinne twee goederentreinen. Eén van de zwaar beschadigde wagons bevat het toxische en zeer ontvlambare koolstofdisulfide. De Civiele Bescherming komt ter plaatse en ook nu weer wordt de expertise van BASF Antwerpen ingeroepen om deze stof op een veilige manier over te brengen in een nieuwe container.
Ook op de site van een chemisch bedrijf kan er wel eens iets mislopen, gaande van bijvoorbeeld een chloor- of zwavelzuurlek tot bijvoorbeeld een explosie zoals die zich voordeed bij het Seveso-bedrijf Bénéchim in het Henegouwse Lessen op dinsdag 6 november 2012. Het zijn maar enkele voorbeelden van incidenten die de chemische industrie een kwalijke reputatie bezorgen op het vlak van veiligheid. Chemicaliën zijn op zich al gevaarlijk, en nog erger wordt het indien deze brand vatten of tot een explosie leiden. Maar hoe terecht is het om de chemische industrie als onveilig te beschrijven? En wat doen chemische bedrijven om dit soort van incidenten te vermijden, of als ze zich toch voordoen, onder controle te houden?
Gert Van Bortel zal uitgebreid en op systematische wijze uitleggen welke voorzorgen genomen worden om incidenten op de site te voorkomen en te beheersen. In deze veiligheidsfilosofie staat het zorgsysteem KWM (Kwaliteit, Welzijn, Milieu) centraal en de verschillende fase van een KWM studie zullen nader toegelicht worden. Verder zullen de primaire en secundaire veiligheidsmaatregelen met de catastrofe bescherming als sluitstuk van deze filosofie uit de doeken gedaan worden. De procedés die werden aangewend bij de hulpverlening bij bovenstaande rampen buiten de site zullen eveneens in detail besproken worden tijdens deze interactieve avondlezing.

Gert Van Bortel werkt voor BASF te Ludwigshafen, de hoofdzetel van de BASF groep. Hij is er bij de brandweer verantwoordelijk voor interventies binnen en buiten de site. Verder staat hij in voor de opleiding emergency response voor de BASF groep, arbeidsveiligheid en public relations.

De inkom is gratis voor KVCV-leden, anderen betalen 4 EUR (ter plaatse).

De lezing gaat door in auditorium E036.

Inschrijving is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen.

Na de lezing nodigen we u graag uit voor een receptie in de wandelgangen.

Schrijf je in voor deze activiteit.

Activiteit zoeken