Chemielexicon

Naar aanleiding van veertig jaren inzet voor het chemieonderwijs in Vlaanderen, heeft de sectie 'Onderwijs en Opleidingen' van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging een nieuw didactisch hulpmiddel gerealiseerd ten behoeve van leerlingen en leerkrachten in het chemieonderwijs: het Chemielexicon.

Het initiatief voor het nieuwe Chemielexicon is ontstaan uit de jarenlange betrokkenheid van de KVCV bij de Vlaamse chemieolympiaden (23ste uitgave in 2006!), waarbij de noodzaak aangevoeld werd voor een goed afgelijnd referentiekader van chemische concepten en verschijnselen ten behoeve van de deelnemers.

Het Chemielexicon wordt vooreerst als studiehulpmiddel aangeboden aan de deelnemers van de chemieolympiaden. Maar daarenboven is het een nieuw modern compendium voor het onderwijs van de chemie in het secundair onderwijs en voor de startfase van chemie in het hoger onderwijs. Uniek aan het nieuwe Chemielexicon is de combinatie van verklarende teksten met uitgebreide visualiseringen.

Hiermede ondersteunt de KVCV ook de didactische visie van haar sectie 'Onderwijs en Opleidingen', n.l. dat goed chemieonderwijs een samenspel moet zijn van nieuwsgierigheid wekken, positieve belangstelling kweken, beeldvorming en inzicht bijbrengen, en dat alles ondersteund door een grote dosis visualisering met behulp van zowel reëel als virtueel experimenteel werk, simulaties en boeiend illustratiemateriaal.

Inhoud

De CD bevat acht rubrieken die vanuit het openingsscherm te bereiken zijn:

Van A tot Zwitterion

In het Chemielexicon worden meer dan 1000 chemische begrippen gedefinieerd, kort besproken en ruim geïllustreerd met
afbeeldingen, grafieken, 3D-modellen en eventueel zelfs videoclips.

(De onderstaande figuren zijn overgenomen uit het chemielexicon. Omwille van ruimtebeperkingen is de resolutie van de figuren sterk verlaagd.
Op de originele CD-Rom is de leesbaarheid uiteraard beduidend beter)

 

 

Beknopt overzicht van de regels voor de naamgeving van anorganische en organische stoffen.
Met voorbeelden en interactieve 3D-modellen.

 

In deze rubriek vind je de meerkeuzevragen van de meest recente schiftingsrondes van de Chemie-Olympiade. Het correcte antwoord verschijnt door op het mapje te klikken.

 

Overzicht van de S.I.-eenheden.

Lijst van de fundamentele constanten.

 

Overzicht van de leerinhouden voor de schiftings- en de eindronde.

 

Beschrijving van de belangrijkste stoffen. In de min-versie wordt enkel de te kennen leerstof weergegeven, in de plus-versie veel meer.

Volgende stoffen worden besproken:

 • Diwaterstof
 • Dizuurstof
 • Trizuurstof
 • Dichloor
 • Dijood
 • Diamant & Grafiet
 • Octazwavel
 • Natrium
 • IJzer
 • Lood
 • Kwik
 • Koper
 • Aluminium
 • Zink
 • Magnesium
 • Goud
 • Zilver
 • Natriumchloride
 • Natriumwaterstofcarbonaat
 • Calciumcarbonaat
 • Waterstofchloride
 • Zwavelzuur
 • Ammoniak
 • Natriumhydroxide
 • Calciumhydroxide
 • Natriumhypochloriet
 • Waterstofperoxide
 • Methaan
 • Wasbenzine
 • White spirit
 • Paraffine

 

De verschillende isomerievormen worden besproken en geïllustreerd.

Structuurisomerie / Constitutie-isomerie

 • Ketenisomerie
 • Plaatsisomerie
 • Functie-isomerie

Geometrische isomerie / Stereo-isomerie / Configuratie-isomerie

 • Cis-transisomerie
 • Optische isomerie / Spiegelbeeldisomerie

 

Periodiek systeem van de elementen

Het gekende periodiek systeem van Fedichem werd in de CD geïntegreerd.

Je kan het nu off line raadplegen.

Met dank aan

 

De uitgave van de CD werd gesteund door: