Welkom bij Sectie Onderwijs & Opleidingen


Risicoanalyse i.v.m. chemicaliën op school (COS)

In november 2019 werd door het KVCV (Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging) de vernieuwde COS-brochure gelanceerd.

Voor stoffen die onder de verbodsbepaling vallen van het besluit “jongeren op het werk” is een risicoanalyse verplicht in het kader van leerlingenexperimenten in lessen chemie, natuurwetenschappen en STEM. Deze verplichting geldt bij uitbreiding voor alle stoffen die ingedeeld zijn als gevaarlijk. De cos-werkgroep werkte hiertoe een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool uit die positief werd onthaald door de onderwijsinspectie en de begeleidingscommissie Welzijn.

Je vindt de gratis tool terug in de nieuwste versie van de databank gevaarlijke stoffen die kan gedownload worden van www.gevaarlijkestoffen.be


Prijs Karel Bruggemans

Omwille van de COVID-19 situatie wordt deze wedstrijd uitgesteld naar het schooljaar 2020-2021

Het uitvoeren van didactische experimenten is een essentieel onderdeel bij het aanbrengen van chemische concepten. Om de gekende experimenten die hierbij kunnen gebruikt worden uit te breiden richt de sectie Onderwijs & Opleidingen van de KVCV de Prijs Karel Bruggemans in, een vijfjaarlijkse wedstrijd voor huidige en toekomstige leerkrachten die chemie aanleren aan jongeren in het secundair onderwijs.

Deelnemers dienen zich uitelijk op 1 april 2020 te registeren.

De uiteindelijke inzending van handleiding, risico-analyse en aanvullend materiaal (filmpjes, foto's, ...) dient uiterlijk 15 juli 2020 te gebeuren. Hierover worden nog specifieke instructies gestuurd naar de geregistreerde deelnemers.

 

 

 


Studiedag
voor chemieleerkrachten

Woensdag, 6 november 2019

ppt Visietekst - Katrien Strubbe
ppt Cos-brochure - Marc Verhaeghe
ppt Kunststoffen - Thomas Van Acker
Recepten Kunststoffen - Thomas Van Acke
Alternatieve proeven (pdf)


COS
Download hier de nieuwe COS-brochure (november 2019)


De sectie “Onderwijs en Opleidingen” van de KVCV boog zich recent over de huidige en toekomstige positie van het vak chemie in het secundair onderwijs (S.O.) in Vlaanderen. De discussie was opgestart omdat het onderwijs in Vlaanderen, en het onderwijs in de wetenschappen met de chemie in het bijzonder, in een overgangsfase zit, bepaald door o.a.: 

• de aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs,
• de herziening van de eindtermen,
• de intrede van “STEM” en de impact op de “klassieke” wetenschapsvakken
• de steeds terugkerende discussie over het gebruik van chemicaliën voor didactische doeleinden in het S.O.

Lees hier onze volledige visietekst


platform

Inloggen
Schoollicentie aanvragen/vernieuwen

ChemieInteractief

Meer dan 120 middelbare scholen tekenden in voor een schoollicentie Elementaire Chemie (2de graad) en/of Chemie Interactief (3de graad). Het initiatief komt dus duidelijk tegemoet aan een behoefte.

Zowel Elementaire Chemie als Chemie Interactief bevatten interactieve oplossingen van de oefeningen. In Chemie Interactief kan je ook honderden meerkeuzevragen (en oplossingen) uit de chemie-olympiades en de toelatingsexamens arts-tandarts sinds 1999 raadplegen.

De leerwerkboeken, leerboeken en meerboeken kunnen gedownload worden als zowel PDF- als Word-bestanden. Dit laatste laat de leerkracht toe om bepaalde onderdelen weg te laten of toe te voegen, extra oefeningen op te nemen, ...

Voor een schoollicentie voor Elementaire Chemie of voor Chemie Interactief betaal je €50 inclusief BTW per jaar. Een licentie is 12 maanden geldig en is dus niet schooljaar-gebonden. Je kan dus op elk ogenblik intekenen.

Maar er is meer! Een schoollicentie voor ons Chemieplatform kost slechts €70 (inclusief btw, per jaar). Via dit Chemieplatform krijgt de school (leerkrachten en leerlingen) niet enkel toegang tot Elementaire Chemie en Chemie Interactief, maar ook toegang tot acht nieuwe domeinen: 

Chemielexicon

In dit Chemielexicon worden meer dan 1000 chemische begrippen gedefinieerd en kort besproken.

Beschrijvende chemie

Volgens de eindtermen moeten de leerlingen een aantal enkelvoudige en samengestelde stoffen kennen. Je vindt hier een uitgebreid overzicht.

Periodiek Systeem der Elementen

Dit Periodiek Systeem der Elementen van essenscia bevat een schat aan informatie over het gebruik van de verschillende elementen, alsook over hun ontdekking, voorkomen, bereiding, ...

Isomerie-overzicht

Een uitgebreid overzicht van de diverse isomerievormen

Nomenclatuur Anorganische chemie

Nomenclatuur Organische chemie

Historiek van de Chemie

Op deze pagina vind je tekeningen van veertig historische figuren (printklaar op A4- en A3-formaat) en veel meer

Mendelejev

Alles over Dimitri Ivanovitch Mendelejev en het Periodiek Systeem - Powerpointpresentaties, teksten, experimenten, ...

Een schoollicentie aanvragen?

In het kader van de coronavirus situatie worden de licenties tijdelijk gratis aangeboden. De gratis licenties hebben een geldigheid tot en met 30 juni 2020. 

Klik hier om een gratis licentie aan te vragen.


Deze sectie heeft heel wat te bieden aan de chemieleerkrachten

Onderwijs & Opleidingen is een sectie van de K.V.C.V. welke jaarlijks interessante studiedagen biedt. Ook worden heel wat onmisbare cd-roms aangeboden aan spotprijzen, waardoor ze ook voor de leerlingen toegankelijk zijn.

De sectie Onderwijs & Opleidingen van K.V.C.V. groepeert leraars Biochemie en Chemie van alle onderwijsnetten van het secundair onderwijs en ook leden van het assisterend en academisch personeel van het hoger onderwijs. K.V.C.V. ondersteunt hun beroepsbelangen en hun professionele vorming.

De moeite waard dus om deze site eens wat grondiger te bekijken!


 Wat eten we? Over voeding en chemie
J. Van de Weerdt m.m.v. T. Mortier & N. Chiaverini


Periodiek Systeem van de Elementen

KVCV is sinds kort de verdeler van het nieuwe PSE uitgegeven door Vincent Leermiddelen. Het is een PSE bedoeld voor de leerlingen. De ene zijde bevat de wetenschappelijke versie. De andere kant toont voorkomen of gebruik van de diverse elementen. Klik hier


Activiteiten

  • Studiedagen, o.a. de 'Dag van het Chemieonderwijs'
  • Lezingen rond actuele thema's
  • Ontwikkeling van didactische hulpmiddelen en uitgaven (bijv. Chemie Interactief, Elementaire Chemie, DIDAC, EChO, Chemielexicon)